#followapollo z nauką obywatelską (ang. citizen science)

Aby nasz projekt zakończył się sukcesem, potrzebujemy informacji na temat występowania niepylaka apollo oraz jego siedlisk z obszaru trzech krajów, na terenie których działamy, czyli Austrii, Polski i Czech. Im więcej par oczu w terenie tym lepiej, teraz Twoja kolej.

Pomóż nam zebrać dane o niepylaku apollo i jego roślinach żywicielskich!

Gdzie znajdziesz niepylaka apollo?

Niepylak apollo Parnassius apollo to motyl strefy klimatu umiarkowanego, typowy gatunek górski, preferujący łąki i pastwiska gór kontynentalnej Europy i Azji. Zazwyczaj występuje na stosunkowo dużych wysokościach (od 400 do 2300 m n.p.m.).

Wypatruj tych roślin żywicielskich

Co zrobić ze swoją obserwacją?

Zrób zdjęcie i dołącz do naszego projektu na iNauralist – wystarczy wyszukać LIFE Citizen Science for Parnassius apollo i wpisać tam swoją obserwację. W ten sposób możemy zebrać dane od wszystkich obserwatorów z trzech krajów w jednym miejscu. Ułatwi nam to ocenę wynikow naszych działań.

Dziękujemy za Twój cenny wkład w nasz projekt!

Czym jest nauka obywatelska?

Nauka obywatelska to forma współpracy, w ramach której wolontariusze współdziałają z badaczami zawodowymi. Dzięki nauce obywatelskiej ludzie mogą uczestniczyć w wielu etapach procesu naukowego, od zaprojektowania pytania badawczego, poprzez gromadzenie danych i tworzenie map wolontariuszy, po interpretację i analizę danych oraz publikację i rozpowszechnianie wyników.

Pomimo tego, że nauka obywatelska jest stosunkowo nowym terminem, ludzie od lat biorą udział i wnoszą wkład w badania naukowe. Powszechna dostępność internetu i szybki rozwój smartfonów ułatwiły dzielenie się i przekazywanie informacji. Ludzie uzbrojeni w telefony z wbudowanymi odbiornikami GPS, mogą w czasie rzeczywistym przekazywać informacje geolokalizacyjne dotyczące gatunków lub wydarzeń. W ten sposób każdego dnia powstają nowe sieci i społeczności zainteresowanych naukowców-amatorów, którzy chcą dowiedzieć się więcej o świecie i o tym, jak możemy przyczynić się do jego zrozumienia.

Należy pamiętać, że nie każdy rozchodnik występujący w naturze może być wiarygodnie zidentyfikowany.

#followapollo i działania naszego zespołu! Umiejętności w zakresie hodowli, ochrony siedlisk, badań, edukacji ekologicznej i zarządzania projektami, stanowią doskonałe połączenie, zapewniające sukces naszego projektu LIFE.

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje na temat ochrony motyli!