Partnerzy projektu

Polska

Karkonosze to wyjątkowe góry w sercu Europy. Nazywane Górami Olbrzymimi, chociaż nie są aż tak olbrzymie. Są naturalnym skarbem, któryKarkonoski Park Narodowychroni i udostępnia.

Klub Przyrodników jest organizacją pozarządową działającą w Polsce w zakresie ochrony przyrody od prawie 40 lat. Zatrudnia od 15 do 25 pracowników z wykształceniem specjalistycznym z zakresu botaniki, zoologii, leśnictwa i geologii. Ponadto posiada dwie Stacje Terenowe działające jako ośrodki edukacyjne realizujące działalność statutową.

Założony w 1953 roku Instytut jest jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk, prowadzącą badania z zakresu bioróżnorodności, geobotaniki, archeobotaniki, ekologii roślin, systematyki ewolucyjnej i biogeografii. Jednym z głównych obszarów badań jest wykorzystanie nowoczesnych technik genetycznych i genomicznych do filogeografii, filogenezy i ewolucji oraz genetyki konserwatorskiej.

Austria

European Wilderness Society jest jedyną ogólnoeuropejską organizacją pozarządową typu non-profit, działającą na rzecz dzikiej przyrody i środowiska. Dysponuje dedykowanym, wielokulturowym i doświadczonym zespołem, którego misją jest identyfikowanie, wyznaczanie, zarządzanie i promowanie ostatnich dzikich obszarów Europy, takich jak: wybrzeża (WILDCoasts), lasy (WILDForests), wyspy (WILDIslands) i rzeki (WILDRivers). To właśnie tutaj brak ingerencji człowieka prowadzi do dynamicznych i złożonych procesów.Czechy

Centrum edukacyjno-informacyjne Bílé Karpaty (Białe Karpaty) jest organizacją pozarządową.. Od 25 lat naszymi głównymi celami są edukacja ekologiczna i podnoszenie poziomu świadomości społecznej, edukacja i informowanie młodzieży, zapewnienie współpracy wszystkich jednostek ochrony przyrody w regionie Moraw południowo-wschodnich, współpraca z zagranicznymi jednostkami związanymi z ochroną przyrody, przygotowanie, produkcja i sprzedaż materiałów informacyjnych i metodologicznych.

Stowarzyszenie Ochrony Przyrody Hradec Králové jest członkiem Międzynarodowej grupy ochrony przyrody JARO (Mezinárodní ochranářská skupina JARO), która składa się z 11 organizacji ochrony przyrody, bardzo ściśle współpracujących w Czechach, oraz Austrii, Słowacji, Polsce i Niemczech. Działamy od ponad 30 lat i zajmujemy się ochroną przyrody od osobników (w Stacji Ratunkowej dla rannych dzikich zwierząt), po poszczególne populacje, siedliska i biomy (np. lasy tropikalne). Aktywnie dbamy o ponad 350 różnych siedlisk na obszarze ponad 15 tys. km2.

#followapollo i wysiłki naszego zespołu! Połączone umiejętności w zakresie hodowli, ochrony siedlisk, badań, edukacji ekologicznej i zarządzania projektami stanowią doskonałe połączenie zapewniające sukces naszego projektu LIFE.

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje na temat ochrony motyli!