Projektoví partneři

Polsko

Krkonoše jsou jedinečným pohořím v srdci Evropy. V angličtině se jim říká Obrovské hory, i když nejsou tak velké. Jsou přírodním bohatstvím, které Karkonoski park narodowy (KPN) chrání a zpřístupňuje.

Klub Przyrodników je nevládní organizace působící v Polsku v oblasti ochrany přírody již téměř 40 let. Zaměstnává 15 až 25 pracovníků se specializovaným vzděláním v oborech botanika, zoologie, lesnictví a geologie. Má také dvě terénní stanice, které fungují jako vzdělávací centra realizující naše statutární aktivity.

Institut, založený v roce 1953, je vědeckým pracovištěm Polské akademie věd a zabývá se výzkumem biodiverzity, geobotaniky, archeobotaniky, ekologie rostlin, evoluční systematiky a biogeografie. Jedním z hlavních témat výzkumu je využití moderních genetických a genomických technik pro fylogeografii, fylogenezi a evoluci a také ochranářskou genetiku.

Rakousko

European Wilderness Society je jediná celoevropská nevládní nezisková organizace zabývající se ochranou divočiny a životního prostředí. Má odhodlaný multikulturní a zkušený tým, jehož posláním je identifikovat, označovat, spravovat a propagovat poslední evropskou divočinu (Wilderness): pobřeží (WILDCoasts), lesy (WILDForests), ostrovy (WILDIslands) a řeky (WILDRivers). Zde jiné než lidské zásahy vedou k otevřeným, dynamickým procesům.Česká republika

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty je nevládní organizace,. jejíž hlavním cílem je již 25 let ekologická výchova a osvěta, vzdělávání a informování mládeže, zajištění spolupráce všech subjektů ochrany přírody v regionu jihovýchodní Moravy, spolupráce se zahraničními subjekty souvisejícími s ochranou přírody, příprava, výroba a prodej informačních a metodických materiálů.

Spolek Český svaz ochránců přírody Hradec Králové je členem Mezinárodní ochranářské skupiny JARO, kterou tvoří 11 ochranářských organizací, velmi úzce spolupracující na území České republiky, ale i v Rakousku, na Slovensku, v Polsku a Německu. Fungujeme přes 30 let a věnujeme se ochraně přírody od jedinců (v Záchranné stanici Jaroměř), přes jednotlivé populace a biotopy až po biomy (např. tropické lesy). Aktivně pečujeme o více než 350 různých lokalit na ploše přes 15 tisíc km2.

#followapollo (sledujte jasoně) a snahy našeho týmu! Dovednosti v oblasti chovu, ochrany biotopů, výzkumu, environmentální výchovy a projektového managementu představují skvělou kombinaci pro úspěch našeho projektu LIFE.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a dostávejte nejnovější informace o ochraně motýlů!