Parnassius Apollo

Jasoň červenooký je motýl mírné klimatické zóny a je typicky horským druhem, který preferuje louky a pastviny hor kontinentální Evropy. Obvykle se vyskytuje v relativně velkých nadmořských výškách (od 400 do 2300 metrů nad mořem). Tento druh vyžaduje specifický chod počasí (chladné zimy a slunečná léta) a může být negativně ovlivněn vysokou vlhkostí (např. dlouhotrvající deště) a nízkými teplotami v sezoně.

Apollo běžně dolétne do relativně velkých vzdáleností a často přelétává mezi dvěma typy stanovišť. Je dobrým letcem a během svého života je schopný se přesunout o několik kilometrů dál. Samečci jsou teritoriální, aktivně si hlídají svůj prostor a odhánějí konkurenční samce. Tímto způsobem nutí další samce najít si volná teritoria.

Jasoň červenooký v rezervaci Kruczy Kamien v Polsku, 2022. Toto je už třetí generace volně žijících jasoňů na této lokalitě. Video: Karkonoski Park Narodowy.

Životní cyklus jasoně

Životní cyklus jasoně sestává z vajíčka, pěti ůrzných vývojových stadií housenek, kukly a dospělce. Jasoň potřebuje ke svému vývoji dva typy habitatů (habiat = místo výskytu určitého druhu): první z nich poskytne vhodnou potravu pro housenky a druhý, který poskytne dostatečné množství a dlouhé období květu nektarodárných rostlin pro dospělé motýly.

Červeně tečkovaná krása

Jasoň vykazuje docela velkou proměnlivost ve vzhledu se zjevným barevným polymorfismem. Tito velcí a nápadní motýly jou ozdobeni pěti černými skvrnami na každém z předních křídel a dvěmi nápadnými červenými nebo někdy oranžovými skvrnami (oky – proto jasoň červenooký) na každém ze zadních křídel. Tato oka mohou mít různou velikost a tvar v závislosti na lokalitě a červená barva ok může na slunci časem vybledávat. To způsobuje, že starší jedinci mají oka zbarvená více do oranžova. Bílá křídla mají lehce průsvitné okraje a někteří jedinci jsou tmavší než jiní. Housenky jsou sametově černé s oranžovočervenými skvrnami na bocích.

Proč chránit jasoně?

Jasoň je takzvaným deštníkovým druhem pro ochranu biologické rozmanitosti na ekosystémové a habitatové úrovni. Ochranou tohoto druhu chráníme nejen samotné habitaty, ale také další druhy živočichů, kteří mají podobné životní nároky. Mnohé druhy živočichů (hlavně motýlů), tak mají prospěch z opatření na ochranu stanovišť jasoně červenookého. Mnoho z nich je zařazeno v Červených knihách živočichů a v jiných seznamech vzácných a ohrožených druhů. Ochranou jasoně a zajištěním jeho habitatů odpovídající ochranou, jsou chráněna i další stanoviště evropského významu, jako jsou světliny, teplé, stepní a xerotermní louky a skalní trávníky.

#followapollo (sledujte jasoně) a snahy našeho týmu! Dovednosti v oblasti chovu, ochrany biotopů, výzkumu, environmentální výchovy a projektového managementu představují skvělou kombinaci pro úspěch našeho projektu LIFE.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a dostávejte nejnovější informace o ochraně motýlů!