O projekcie

Dane ze źródeł takich jak Europejska Czerwona Lista Motyli wskazują na negatywne zmiany w liczebności owadów w Europie, w rzeczywistości ponad 30% gatunków wykazuje regresję. Jednym z najbardziej zagrożonych gatunków motyla w Europie jest Niepylak apollo. Jego populacja zmniejszyła się w ciągu ostatnich 25 lat o 25-50%.

Celem tego międzynarodowego projektu jest odtworzenie populacji Niepylaka apollo na 3 obszarach: w Sudetach i Białych Karpatach w kontynentalnym regionie biogeograficznym oraz wzmocnienia austriackiej populacji w alpejskim redionie biogeograficznym.

Jedyny w swoim rodzaju

W trakcie realizacji projektu zostaną utworzone 3 gospodarstwa hodowlane i 3 nowe obszary funkcjonalne w celu zakotwiczenia populacji w warunkach naturalnych, a także co najmniej 38 “miejsc startowych” w celu zabezpieczenia korytarzy migracji gatunków pomiędzy nowymi miejscami. Projekt jest więc pierwszym, który realizuje działania testowe i pilotażowe dla dalszego rozwoju populacji w bioregionach poprzez:

  • Odtworzenie populacji w Polsce, Czechach w bioregionie kontynentalnym oraz wzmocnienie populacji austriackiej w bioregionie alpejskim
  • Tworzenia spójnej metodyki ochrony motyli Apollo w bioregionie kontynentalnym
  • Poprawę jakości siedlisk gatunków, takich jak ochrona siedlisk lęgowych i żerowisk
  • Tworzenie korytarzy ekologicznych
  • Podnoszenie świadomości w zakresie ochrony i utrzymania siedlisk i gatunków
  • Wzmacnianie zaangażowania społecznego w ochronę gatunków
6,5

Roku

On March 16, a ceremonial opening of the White Carpathian Nature House took place, where visitors could view the exhibits and also learn more about our #LIFEApollo2020 project. 🦋

#parnassiusapollo #lifeapollo2020 #visbilekarpaty
...

18 0 instagram icon