O projektu

Údaje ze zdrojů, jako je Evropský červený seznam motýlů, ukazují negativní trendy v počtu hmyzu v Evropě, ve skutečnosti více než 30 % taxonů vykazuje regresi. Jedním z nejohroženějších motýlů v Evropě je jasoň červenooký (Parnassius apollo). Jeho početnost se za posledních 25 let snížila o 20 – 50 %.

Cílem tohoto mezinárodního projektu je obnovit populace jasoně červenookého ve 3 funkčních oblastech: v kontinentálním bioregionu Sudety a Bílé Karpaty a posílení rakouské populace v alpském bioregionu.

První svého druhu

V rámci projektu budou vytvořeny 3 další chovné farmy a 3 nové funkční oblasti, které upevní populace v přírodních podmínkách, a také nejméně 38 “nášlapných kamenů”, které zajistí migrační koridory druhů mezi novými lokalitami. Projekt je tedy prvním, který realizuje testovací a pilotní opatření pro další rozvoj populací v bioregionech prostřednictvím:

  • Obnovení populací v Polsku a v Česku v kontinentálním bioregionu a posílení rakouské populace v alpském bioregionu
  • Vytvoření ucelené metodiky ochrany jasoně červenookého v kontinentálním bioregionu
  • Zvýšení ochrany rozmnožovacích a potravních stanovišť jasoně červenookého
  • Vytváření ekologických koridorů
  • Zvyšování povědomí o ochraně a údržbě stanovišť a druhu
  • Posílení zapojení společnosti do ochrany druhu
6,5

Let

%d bloggers like this: