O projektu

Údaje ze zdrojů, jako je Evropský červený seznam motýlů, ukazují negativní trendy v počtu hmyzu v Evropě, ve skutečnosti více než 30 % taxonů vykazuje regresi. Jedním z nejohroženějších motýlů v Evropě je jasoň červenooký (Parnassius apollo). Jeho početnost se za posledních 25 let snížila o 20 – 50 %.

Cílem tohoto mezinárodního projektu je obnovit populace jasoně červenookého ve 3 funkčních oblastech: v kontinentálním bioregionu Sudety a Bílé Karpaty a posílení rakouské populace v alpském bioregionu.

První svého druhu

V rámci projektu budou vytvořeny 3 další chovné farmy a 3 nové funkční oblasti, které upevní populace v přírodních podmínkách, a také nejméně 38 “nášlapných kamenů”, které zajistí migrační koridory druhů mezi novými lokalitami. Projekt je tedy prvním, který realizuje testovací a pilotní opatření pro další rozvoj populací v bioregionech prostřednictvím:

  • Obnovení populací v Polsku a v Česku v kontinentálním bioregionu a posílení rakouské populace v alpském bioregionu
  • Vytvoření ucelené metodiky ochrany jasoně červenookého v kontinentálním bioregionu
  • Zvýšení ochrany rozmnožovacích a potravních stanovišť jasoně červenookého
  • Vytváření ekologických koridorů
  • Zvyšování povědomí o ochraně a údržbě stanovišť a druhu
  • Posílení zapojení společnosti do ochrany druhu
6,5

Let

Yesterday was a breakthrough day for Parnassius apollo in Czechia!

👑Our Czech partner @skupinajaro.cz, released 50 exploration butterflies of Parnassius apollo! They went on an environmental quality inspection, which they have been preparing for them in cooperation with @lifeprogramme and international partners for the third year in our conservation project #LIFEApollo2020.

🦋 Now we will observe how the butterflies will do in the renewed conditions of the Krkonoše nature. Be there with us 😉

🦋 So far, only males have been released, so that the possible losses of difficult-bred individuals are as minimal as possible. Females are the most valuable for further breeding. However, if the released males stay, they will start to behave naturally, looking for females that hatch even after males in nature and stay here for a few days after release, their chances of permanent settlement will be much higher.

🦋 Next year, it will make sense to release the females as well and try to move to the last final phase of the project, when the jasons could start to breed in the wild. We will therefore all be anxiously watching how the butterflies will behave after the release, as the further development of the entire project depends on this.

🦋 The most important thing, apart from well-managed rescue breeding, is the restoration of the environment so that Apollos can live there. This meant cutting trees on steep rocks, often even using climbing techniques, and then maintaining the cut areas so that they could once again provide a richly laid and sufficiently sunlit table for butterflies and their caterpillars. The overgrowth of rocks that were originally bare since prehistoric times is one of the main reasons why the king butterfly has disappeared from the Czech lands and why it is also dying out in many places in Slovakia, Poland and even in the Alps.

Photo by David Taneček/ČTK

#LIFEApollo2020 #LIFEproject #LIFEprogramme #parnassiusapollo #apollobutterfly #missionbutterly #nadacnifondskodaauto #followapollo #citizenscience #inaturalist
...

36 0 instagram icon