O projektu

Údaje ze zdrojů, jako je Evropský červený seznam motýlů, ukazují negativní trendy v počtu hmyzu v Evropě, ve skutečnosti více než 30 % taxonů vykazuje regresi. Jedním z nejohroženějších motýlů v Evropě je jasoň červenooký (Parnassius apollo). Jeho početnost se za posledních 25 let snížila o 20 – 50 %.

Cílem tohoto mezinárodního projektu je obnovit populace jasoně červenookého ve 3 funkčních oblastech: v kontinentálním bioregionu Sudety a Bílé Karpaty a posílení rakouské populace v alpském bioregionu.

První svého druhu

V rámci projektu budou vytvořeny 3 další chovné farmy a 3 nové funkční oblasti, které upevní populace v přírodních podmínkách, a také nejméně 38 “nášlapných kamenů”, které zajistí migrační koridory druhů mezi novými lokalitami. Projekt je tedy prvním, který realizuje testovací a pilotní opatření pro další rozvoj populací v bioregionech prostřednictvím:

  • Obnovení populací v Polsku a v Česku v kontinentálním bioregionu a posílení rakouské populace v alpském bioregionu
  • Vytvoření ucelené metodiky ochrany jasoně červenookého v kontinentálním bioregionu
  • Zvýšení ochrany rozmnožovacích a potravních stanovišť jasoně červenookého
  • Vytváření ekologických koridorů
  • Zvyšování povědomí o ochraně a údržbě stanovišť a druhu
  • Posílení zapojení společnosti do ochrany druhu
6,5

Let

🐛 Exciting news from our breeding facility in Jagniątków, Poland! While we`ve been updating you on what`s happening in our Uniemyśl farm, today we`re thrilled to share the latest from Jagniątków. So far, 5000 caterpillars have hatched, and the number KEEPS ON RISING! 🐛

🦋 What do you think, how many butterflies will we be able to release this year? Last season, we released 1240 individuals. Will we surpass our record this time?

#Parnassiusapollo #Apollobutterfly #LIFEApollo2020
...

24 1 instagram icon

Also in Austria 2023, our #LIFEApollo2020 project took flight with impactful educational activities! 🦋 Our workshops in Austrian schools, led by the European Wilderness Society and butterfly expert Otto Feldner, captivated students from kindergartens to high schools. 🏫 From exploring the Apollo butterfly`s life cycle to emphasizing habitat preservation, we sparked enthusiasm and knowledge-sharing among students. 🌿 Additionally, we established Apollo Gardens with secondary school students and kindergarteners, cultivating vital plants for the Apollo species. 🌺 At the "Fest der Natur" in Wels, we engaged a wider audience, spreading awareness about the importance of protecting the Parnassius apollo butterfly. Let`s continue to educate, inspire, and protect our natural heritage together!

#LIFEApollo2020 #LIFEprogramme #ApolloEducation
...

4 0 instagram icon