#followapollo s občanskou vědou

Aby byl projekt úspěšný, je nezbytné, abychom přesně věděli, kde se motýl Apollo v našich projektových zemích (Rakousko, Polsko a Česká republika) vyskytuje a také, kde jsou pro něj vhodná stanoviště s živnými rostlinami pro jeho housenky. Protože víc očí vidí více než jen oči členů projektového týmu, je nyní řada na vás.

Pomozte nám sbírat údaje o jasoni červenookém a jeho živných rostlinách!

Kde hledat jasoně červenookého?

Jasoň červenooký je motýl mírného klimatického pásma. Je to typický horský druh, který preferuje louky a pastviny v horách kontinentální Evropy a Asie. Obvykle se vyskytuje v poměrně vysokých nadmořských výškách (od 400 do 2300 m n. m.).

Živné rostliny pro housenky

Jak postupovat?

Pořiďte fotografii a zapojte se do našeho projektu na iNauralist – stačí vyhledat LIFE Citizen Science for Parnassius apollo a zadat tam své pozorování. Tímto způsobem můžeme shromáždit všechny údaje od všech pozorovatelů ze tří zemí na jednom místě, což nám usnadní vyhodnocení.

Děkujeme vám za váš cenný příspěvek!

Co je občanská věda?

Občanská věda je zapojení a spolupráce veřejnosti na vědeckém výzkumu s cílem zlepšit vědecké znalosti. Prostřednictvím občanské vědy se lidé mohou zapojit do mnoha fází vědeckého poznání, od návrhu výzkumné otázky přes sběr dat a dobrovolnické mapování, interpretaci a analýzu dat až po zveřejnění a šíření výsledků.

Přestože je občanská věda pro spoutu lidí ještě neznámým pojmem, mnozí se už tímto způsobem na vědeckém výzkumu podílejí a přispívají již řadu let. Široká dostupnost internetu a rychlý rozvoj chytrých telefonů usnadnily sdílení a poskytování informací. Lidé vyzbrojení telefony s vestavěnými přijímači GPS mohou v reálném čase poskytovat informace o zeměpisné poloze druhů nebo nejrůznějších situacích v terénu. Každý den tak vznikají nové sítě a komunity občanských vědců, kteří se chtějí dozvědět více o světě a o tom, jak můžou přispět k jeho poznání.

Upozorňujeme, že ne každý rozchodník nalezený v přírodě lze spolehlivě identifikovat.

#followapollo (sledujte jasoně a snahy našeho týmu!) Dovednosti v oblasti chovu, ochrany biotopů, výzkumu, environmentální výchovy a projektového managementu představují skvělou kombinaci pro úspěch našeho projektu LIFE.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a dostávejte nejnovější informace o ochraně motýlů!