Tomáš Ernest Vondřejc

Tomáš Ernest Vondřejc
Reintroduction

ROLE

Reintrodukce

ZEMĚ

Česká republika

ORGANIZACE

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty je nevládní organizace,. jejíž hlavním cílem je již 25 let ekologická výchova a osvěta, vzdělávání a informování mládeže, zajištění spolupráce všech subjektů ochrany přírody v regionu jihovýchodní Moravy, spolupráce se zahraničními subjekty souvisejícími s ochranou přírody, příprava, výroba a prodej informačních a metodických materiálů.

O MNĚ

V projektu zastávám funkci zoologa. Podílím na přípravě metodologie na monitorování habitatů a druhů. Zajímám se o management ochrany přírody v terénu, který vytváří vhodné podmínky pro repatriaci. Těším se také na založení chovných farem a realizaci exkurzí, v rámci kterých můžeme do projektu a do ochrany druhů a krajiny zapojit širokou veřejnost.

#followapollo (sledujte jasoně) a snahy našeho týmu! Dovednosti v oblasti chovu, ochrany biotopů, výzkumu, environmentální výchovy a projektového managementu představují skvělou kombinaci pro úspěch našeho projektu LIFE.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a dostávejte nejnovější informace o ochraně motýlů!